Paylaş

Reform
Tasarım Proje Uygulama

Reform Tpu, bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde içinde bulunduğu coğrafyaya ve zamana ilişkin mimari çözümler üretmeye çalışıyor.

DEVAM

Reform Kurumsal

Reform Tpu, bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde içinde bulunduğu coğrafyaya ve zamana ilişkin mimari çözümler üretmeye çalışıyor.Bu tasarım anlayışı mimarlığı kağıt üzerinde iyi görünen bir tasarım aracı olarak değil kültürel ve sosyal açıdan geçmiş ve gelecek ile bağlayıcı bir mekânsal düzenleme aracı olarak görmemizi sağlıyor.

Ulusal ve Uluslararası Mimarlık Platformlarında kazandığımız ödüller ve katılımlar; ekonomik,çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürebilirlik anlayışı ile mükemmeliyet,yenilikçi ve geliştirilebilir kazanımlar sağlamaktadır. 

Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde,tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar.Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız.Değerlerimize bağlı çalıştığımızda,hizmet sağladığımız sektörde,daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.

 

 Projeler

Video