Paylaş
Proje Detayları

1915 Çanakkale Araştırma Merkezi

Etiketler :

Savaşlar sebep oldukları coğrafyada kalıcı bir bellek oluşumu sağlarlar.Savaş-bellek kavramlarını sorgulamak kent ölçeğinde bu belleğin araştırma merkezi fonksiyonunda yorumlanması amaçlanmıştır.Nitelikli bir yerleşke yaşantısı elde etmek için kentin ve arazinin tüm verileri değerlendirilerek kent dokusuna uygun bir tasarım anlayışı izlenmiştir.

  • Tarih : 20 Şubat 2018
Projeler
1915 Çanakkale Araştırma Merkezi